Yamaha CW115V udhëzues

Yamaha CW115V
6 · 1
PDF udhëzues
 · 11 faqe
Anglisht
udhëzuesYamaha CW115V
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
C112
V
/C115
V
/C215
V
CM10
V
/CM12
V
/CM15
V
C112
VA
/C115
VA
CW115
V
/CW118
V
/CW218
V
Owner’s Manual
Thank you for choosing the YAMAHA speaker system.
In order to take maximum advantage of the speaker’s
features and ensure maximum performance and longev-
ity, please read this manual carefully before using the
speaker system. Keep the manual in a safe place for
future reference.
Bedienungsanleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses YAMAHA
-Lautsprechersystems. Damit Sie die Ausstattungen die-
ses Lautsprechersystems optimal nutzen können, und
um maximale Leistung und Lebensdauer sicherzustel-
len, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme diese Anlei-
tung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedie-
nungsanleitung gut auf, um bei Bedarf darauf zurück-
greifen zu können.
Mode d’emploi
Nous vous remercions d’avoir acheté les enceintes
YAMAHA. Pour obtenir les performances optimales de
vos enceintes et garantir une longévité maximale, lisez
attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser les
enceintes. Conservez-le en lieu sûr pour pouvoir vous y
référer ultérieurement.
Manual de instrucciónes
Gracias por escoger el sistema de altavoces YAMAHA.
A fin de aprovechar al máximo las características de los
altavoces y obtener un rendimiento y durabilidad ópti-
mos, lea atentamente este manual antes de utilizar el
sistema. Guarde este manual en un lugar seguro para
futuras consultas.
このたびは、ヤマハ製品をお買い求めいただきま
して、まことにありがとうございます。
スピーカーを安全にご使用いただき、優れた性能
十分に生かして末永くご愛用いただくために、
この取扱説明書をご使用の前に必ずお読みくださ
い。お読みになったあとは保証書とともに保管し
てください。
SPEAKER SYSTEM
SUBWOOFER
Hyo1.fm Page 1 Tuesday, February 14, 2006 9:33 AM

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Yamaha CW115V këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Nënkufje dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 6. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Yamaha CW115V apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Yamaha CW115V dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Yamaha CW115V t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Yamaha CW115V specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Yamaha CW115V.

Të përgjithshme
Markë Yamaha
Model CW115V | CW115V
Produkt Nënkufje
EAN 4957812389907
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)
Subwoofer
Subwoofer type Passive subwoofer
Number of subwoofers 1
Subwoofer RMS power 500 W
Subwoofer frequency range 35 - 2000 Hz
Subwoofer peak power 1000 W
Subwoofer sensitivity 95 dB
Impedance 8 Ω
Subwoofer driver diameter (imperial) 15 "
Features
Product colour Black
Bass reflex
Weight & dimensions
Subwoofer width 500 mm
Subwoofer depth 528 mm
Subwoofer height 607 mm
Subwoofer weight 28000 g
tregoni më shumë

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Yamaha CW115V më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate