Wolf Garten Select 4000 udhëzues

Wolf Garten Select 4000
7.7 · 3
PDF udhëzues
 · 157 faqe
Anglisht
udhëzuesWolf Garten Select 4000

UV 4000 B

UV 4000 B

Originalbetriebsanleitung
Originalbetriebsanleitung
Original operating instructions
Original operating instructions
Notice d‘instructions d‘origine
Notice d‘instructions d‘origine
Istruzioni per l‘uso originali
Istruzioni per l‘uso originali
Originele gebruiksaanwijzing
Originele gebruiksaanwijzing
Originale driftsvejledning
Originale driftsvejledning
Alkuperäinen käyttöohjekirja
Alkuperäinen käyttöohjekirja
Originale driftsanvisningen
Originale driftsanvisningen
Originalbruksanvisning
Originalbruksanvisning
Originální návod k obsluze
Originální návod k obsluze
Eredeti üzemeltetési útmutató
Eredeti üzemeltetési útmutató
Oryginalna instrukcja obsugi
Oryginalna instrukcja obsugi
Originalna uputa za rad
Originalna uputa za rad
Originálny návod na obsluhu
Originálny návod na obsluhu
Izvirno navodilo za obratovanje
Izvirno navodilo za obratovanje
   
   
   
   
Instruciuni de funcionare originale
Instruciuni de funcionare originale
Orijinal iletme klavuzu
Orijinal iletme klavuzu
!"#$% &'()*% +","-.&/
!"#$% &'()*% +","-.&/

Shikoni udhëzuesin për Wolf Garten Select 4000 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Kositës bari dhe është vlerësuar nga 3 njerëzit me një mesatare prej 7.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Wolf Garten Select 4000 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Wolf Garten dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Wolf Garten t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Të përgjithshme
Wolf Garten
Select 4000 | 11B-I1JD650
Kositëse bari
4009269303354
Anglisht
Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)
Features
TypePush lawn mower
Recommended lawn area- m²
Cutting width400 mm
Cutting system-
Grass collecting volume60 L
Ergonomic handle
Cutting clearance adjustment6
Minimum cutting height20 mm
Maximum cutting height90 mm
Mulching function
Power
Power sourcePetrol
Power1700 W
Motor power2.3 hp
Other features
Cordless
Weight & dimensions
Weight25000 g
tregoni më shumë

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Wolf Garten Select 4000 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate