Sigma PC 15.11 udhëzues

Sigma PC 15.11
8.8 · 7
PDF udhëzues
 · 36 faqe
Anglisht
udhëzuesSigma PC 15.11

DEUS/GBFR DEUS/GBFR

HEART RATE MONITOR

PC 15.11

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

Shikoni udhëzuesin për Sigma PC 15.11 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Orë sportive dhe është vlerësuar nga 7 njerëzit me një mesatare prej 8.8. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Sigma PC 15.11 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Sigma dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Sigma t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Të përgjithshme
Sigma
PC 15.11 | 21513
Ora Sportive
4016224215133
Anglisht
Udhëzues përdoruesi (PDF)
Features
Interval training
Foot pod
Stopwatch
Heart rate monitor
Heart rate-based calorie computation
Built-in distance meter
Design
Protection featuresWater resistant
Market positioningSport watch
Product colourBlack, Blue
Battery
Battery level indicator
Display
Backlight
Performance
Languages supportDEU, ENG, ESP, FRE, ITA
Packaging content
Chest strap
Power
Battery typeCR2032
Network
GPS (satellite)
tregoni më shumë

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Sigma PC 15.11 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate