Siemens VSZ4GMJUBI udhëzues

Siemens VSZ4GMJUBI
7.4 · 1
PDF udhëzues
 · 82 faqe
Anglisht
udhëzuesSiemens VSZ4GMJUBI

siemens-home.com/welcome

Register your product online Gebrauchsanleitung

VS Z4

.meho-semenis

Ge
b
rauc
h
san
l
e
i
t
u
bhli
de
d
Instruction manualen

meoclew/moc

u
n
g
Instruction manual
Ο
δηγί
ε
ς
χρή
δί ή
el
l
Kullanım kılavuzutr
ή
σ
ης
ή
Kullanım kılavuzu
Mode d’emploifrGebruiksaanwijzingnlBrugsanvisningdaBruksanvisningnoBruksanvisningsvKäyttöohjefiInstrucciones de usoesInstruções de serviçopt
GebruiksaanwijzingInstrucciones de usoInstruções de serviçoInstrukcja obsługiplHasználati utasításhuУказания за употребаbgInstrucţiuni de utilizarero
ar
elinno
t cudorp
r uoy
r etsigeR
Instrukcja obsługiHasználati utasításУказания за употребаInstrucţiuni de utilizare
A
B
21*
22*
2
24h
21*
c
de
ab
19
20
2
1
1
10
8
7
12111714 16 18
6
3
5
4
9
15
13
24h
20
b
c
a
d
19
19 ab
cd
21
ba8001088457
97
1004
Instrucciones de usoes
Instruções de serviçopt
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Ο
δηγί
ε
ς
χρή
δί ή
el
l
Kullanım kılavuzutr
ή
σ
ης
ή
Kullanım kılavuzu
siemens-home.bsh-group.com/welcome


  

  


Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits dutilisation de la
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG


  

  


Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits dutilisation de la
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG


  

  


Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits dutilisation de la
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
marque Siemens AG


  

  




  

  


towarowego Siemens AG
Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku
!"!
95>@%161>34/?37=1>1.
Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG
Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG


  

  


Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku
)*
6;:%831632/38#
Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG
Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG


  

  


Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku
+$)
<5><:>180=A:76
Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG
Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG


  

  




  

  


BSH Hausgeräte GmbH&T
q
[
[q
lh
X
]
]X
\
r
r\
aQi
f
t
tf
kW
#
NKKJFEFDGHKMB
Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján


  

  


oeWVpPSP
X
`
`X
BSH Hausgeräte GmbH
,-
CJGJFOHIKL#
Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján


  

  


Y
Z
Y
URqW
_
r
r_
l
n
l
^Siemens AG
jQ
i
Y
Yi
b
n
nb
r
rn
dVoQ_
c
W
Wc
'Qs_jQi
g
U
Ug
momp
i
l
li
Z
l
o
ol
Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján


  

  


Q
i
Y
Yi
Xj


  

  


D
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
81739 München, GERMANY
Carl-Wery-Straße 34
BSH Hausgeräte GmbH
0911 70 440 044


  

  


Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen


  

  




  

  




  

  


D
A
0911 70 440 044
CH
0810 550 522
#
0848 840 040


  

  


(


  

  




  

  


BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
DE 0911 70 440 044
AT 0810 550 522
CH 0848 840 040

beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.
www.siemens-home.bsh-group.com


















BSH Hausgeräte GmbH&T
q
[
[q
lh
X
]
]X
\
r
r\
aQi
f
t
f
kW


oeWVpPSP
X
`
`X
BSH Hausgeräte GmbH

Y
Z
ZY
URqW
_
r
_
l
n
l
^Siemens AG
jQ
i
Y
i
b
n
nb
r
rn
dVoQ_
c
W
Wc
'Qs_jQi
g
U
Ug
momp
i
l
li
Z
l
o
ol


Q
i
Y
i
Xj















G

Shikoni udhëzuesin për Siemens VSZ4GMJUBI këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori fshesa me korrent dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 7.4. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Siemens VSZ4GMJUBI apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Siemens dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Siemens t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Të përgjithshme
Siemens
VSZ4GMJUBI | VSZ4GMJUBI
fshesë me korrent
4242003761434
Anglisht
Udhëzues përdoruesi (PDF)
Performance
C
A
A
Proper useHome
Cleaning surfacesCarpet, Hard floor
Operating radius10 m
Noise level75 dB
Vacuum air filtering-
Removable filter
Floor surfaces supportedParquet, Tiles, Wood
Design
Cleaning typeDry
Tube typeTelescopic
Tube lock typeClick
Product colourBlack
Dust capacity4 L
TypeCylinder vacuum
Dust container typeDust bag
Cordless
Flexible hose
Tube parts quantity2
Ergonomics
Handles quantity1
Soft grip
Automatic cord rewinder
Dust container full indicator
Park/storage assist
Cord length7 m
Cord storage
On/off switch
Weight & dimensions
Weight (without accessories)4500 g
Width410 mm
Depth265 mm
Height295 mm
Weight6500 g
Package weight7400 g
Power
Annual energy consumption28 kWh
Current10 A
AC input frequency50 Hz
Maximum input power600 W
Variable power
Power controlElectronic
Technical details
Wheels
Packaging content
Vacuum brushes includedHard floor brush
Number of nozzles2
Dusting brush
tregoni më shumë

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Siemens VSZ4GMJUBI më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate