Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel udhëzues

Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel
8.5 · 2
PDF udhëzues
 · 17 faqe
Anglisht
udhëzuesSaitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel
Pro Flight Switch Panel
Saitek
GEAR DOWN
GEAR UP
LANDING GEAR
N
L
R
LANDING
TAX I
S
TROBE
N
A
V
.
BEACON
P
ANEL
COWL
L
I
G
H
T
S
C
LOSE
ON
ON
ON
ON
ON
ON
PITOT
HE
AT
DE
-ICE
FUEL
PUMP
A
VIONICS
M
A
STER
ALT.
BA
T.
START
BOTH/ ALL
OFF
L
R
MASTER
ON
ON
ON
ON
®
USER MANUAL
GUIDE D’UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE D’USO
MANUAL DEL USUARIO
PZ55_Pro_Flight_switch_panel_send.qxd 19/06/2008 14:29 Page 1

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Kontrolluesit dhe është vlerësuar nga 2 njerëzit me një mesatare prej 8.5. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel.

Të përgjithshme
Markë Saitek
Model Flight Simulation Pro Flight Switch Panel
Produkt Kontrollues
EAN 21165108639
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Saitek Flight Simulation Pro Flight Switch Panel më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate