Remington EP6030C 3in1 udhëzues

Remington EP6030C 3in1
5.4 · 1
PDF udhëzues
 · 140 faqe
Anglisht
udhëzuesRemington EP6030C 3in1
All technical modifications reserved. 07/10. TSC 10.0550
100550_REM_IFU_EP6020_22L.indd 1100550_REM_IFU_EP6020_22L.indd 1 29.07.10 20:5629.07.10 20:56
Taşımavenakliyesırasındadikkatedilecekhususlar:
-Ürünüdüşürmeyiniz
-Darbeleremaruzkalmamasınısağlayınız
-Cihazınakliyesırasındaorijinalambalajındataşıyınız.
Bakanlıkçatespitveilanedilenkullanımömrü7yıldır.
ÜRETİCİFİRMABİLGİSİ:VARTAConsumerBatteries
GmbH&Co.KGaA,Alfred-Krupp-Str.9,73479
Ellwangen, Germany
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum
Brands,Inc.,
oroneofitssubsidiaries
ÜRETİCİFİRMABİLGİSİ:VARTAConsumerBatteriesGmbH&
Co.KGaA,Alfred-Krupp-Str.9,73479Ellwangen,Germany
www.rermington-europe.com
© 2011SBI
Model No. EP6020C / EP6030C
11/INT/EP6020C/EP6030C/Version 10/11 Part No. T22-33150

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Remington EP6030C 3in1 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Epilatorët dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 5.4. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Remington EP6030C 3in1 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Indeksi

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Remington EP6030C 3in1 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Remington EP6030C 3in1 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Remington EP6030C 3in1 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Remington EP6030C 3in1.

Të përgjithshme
Markë Remington
Model EP6030C 3in1
Produkt Epilator
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Remington EP6030C 3in1 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate