PowerPlus POWXQ5502 udhëzues

PowerPlus POWXQ5502
6.7 · 2
PDF udhëzues
 · 10 faqe
Anglisht
udhëzuesPowerPlus POWXQ5502

POWXQ5502 EN

Copyright © 2014 VARO NV P a g e | 1 www.varo.com
1 APPLICATION .................................................................................. 3
2 DESCRIPTION (FIG A) .................................................................... 3
3 PACKAGE CONTENT LIST ............................................................. 3
4 SYMBOLS ........................................................................................ 3
5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS .......................... 4
5.1 Work area ................................................................................................................ 4
5.2 Electrical safety ....................................................................................................... 4
5.3 Personal safety ....................................................................................................... 4
5.4 Power tool use and care ......................................................................................... 5
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 ADDITIONAL SAFETY WARNINGS FOR PLANERS .................... 5
7 ADJUSTMENTS/SETTINGS ............................................................ 6
7.1 Replacing the cutters .............................................................................................. 6
7.2 Setting the planing depth ....................................................................................... 6
7.3 Dust extraction ........................................................................................................ 6
7.4 Changing Direction of Dust Extraction .................................................................. 6
8 OPERATION ..................................................................................... 6
8.1 Switching on and off ............................................................................................... 6
8.2 Planing ..................................................................................................................... 7
8.3 Chamfering .............................................................................................................. 7
8.4 Using the “T” Guide ................................................................................................ 7
8.5 Rebating .................................................................................................................. 7
9 TROUBLE SHOOTING .................................................................... 7
10 CLEANING AND MAINTENANCE ................................................... 7
10.1 Cleaning................................................................................................................... 7
10.2 Checking and replacing the carbon brushes ........................................................ 8
10.3 Connecting cable and mains plug ......................................................................... 8
11 TECHNICAL DATA .......................................................................... 8
12 NOISE ............................................................................................... 8
13 STORAGE ........................................................................................ 8

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për PowerPlus POWXQ5502 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Planifikuesit dhe është vlerësuar nga 2 njerëzit me një mesatare prej 6.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me PowerPlus POWXQ5502 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me PowerPlus POWXQ5502 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të PowerPlus POWXQ5502 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

PowerPlus POWXQ5502 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të PowerPlus POWXQ5502.

Të përgjithshme
Markë PowerPlus
Model POWXQ5502 | POWXQ5502
Produkt Planifikues
EAN 5400338042157
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth PowerPlus POWXQ5502 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate