Philips CD6951 udhëzues

Philips CD6951
7.1 · 1
PDF udhëzues
 · 58 faqe
Anglisht
udhëzuesPhilips CD6951
Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

CD690
CD695

Руководство

пользователя

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Philips CD6951 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Telefonat dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 7.1. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Philips CD6951 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Indeksi

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Philips CD6951 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Philips CD6951 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Philips CD6951 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Philips CD6951.

Të përgjithshme
Markë Philips
Model CD6951 | CD6951B/22
Produkt Telefon
EAN 8712581614591
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Philips CD6951 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate