PerfectPro Cubi udhëzues

PerfectPro Cubi
7.6 · 1
PDF udhëzues
 · 141 faqe
Anglisht
udhëzuesPerfectPro Cubi
GB
NL
D
S
F
Operating instruction
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Mode d’emploi

Shikoni udhëzuesin për PerfectPro Cubi këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori radiot dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 7.6. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me PerfectPro Cubi apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me PerfectPro dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të PerfectPro t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Të përgjithshme
PerfectPro
Cubi
radio
Anglisht
Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth PerfectPro Cubi më poshtë.

Cili është ndryshimi midis FM dhe AM?

FM qëndron për Frekuencën e Modulimit dhe AM qëndron për Amplitudë Modulim. Dallimi më i madh midis stacioneve të radios FM në krahasim me stacionet e radios AM është cilësia e zërit.

Kur volumi im është shumë i lartë?

Një vëllim mbi 80 decibel mund të jetë i dëmshëm për dëgjimin. Kur vëllimi tejkalon 120 decibel, madje mund të ndodhë dëmtim i drejtpërdrejtë. Mundësia e dëmtimit të dëgjimit varet nga frekuenca dhe kohëzgjatja e dëgjimit.

Si mund ta pastroj më së miri radio time?

Një leckë pak e lagur pastrimi ose një leckë e butë pa pluhur funksionon më së miri për të hequr gjurmët e gishtërinjve. Pluhuri në vendet e vështira për t'u arritur hiqet më së miri me ajër të ngjeshur.

Çfarë është bluetooth?

Bluetooth është një mënyrë për të shkëmbyer të dhëna midis pajisjeve elektronike përmes valëve të radios. Distanca midis dy pajisjeve që shkëmbejnë të dhëna në shumicën e rasteve mund të jetë jo më shumë se dhjetë metra.

A është udhëzuesi i PerfectPro Cubi në dispozicion në Shqiptar?

Fatkeqësisht, ne nuk kemi udhëzues për PerfectPro Cubi në dispozicion në Shqiptar. Ky udhëzues është i disponueshëm në Anglisht.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate