Metabo Classic Air 255 udhëzues

Metabo Classic Air 255
7.8 · 2
PDF udhëzues
 · 112 faqe
Anglisht
udhëzuesMetabo Classic Air 255
115 173 8423 / 0510 - 2.0

ClassicAir 255

Originalbetriebsanleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Original operating instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instructions d’utilisation originales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Manuale d’uso originale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Origineel gebruikaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Manual de instrucciones original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Manual de serviço original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Original brugsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Original instruksjonsbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Original bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Alkuperäiskäyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Originál használati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Оригинальное руководство по эксплуатации . . . . . . . 98
Oryginalna instrukcja obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
0026_2_1v1IVZ.fm

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Metabo Classic Air 255 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Kompresorë dhe është vlerësuar nga 2 njerëzit me një mesatare prej 7.8. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Metabo Classic Air 255 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Metabo Classic Air 255 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Metabo Classic Air 255 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Metabo Classic Air 255 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Metabo Classic Air 255.

Të përgjithshme
Markë Metabo
Model Classic Air 255
Produkt Kompresor
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Metabo Classic Air 255 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate