Lorus YM62 udhëzues

Lorus YM62
8.9 · 1
PDF udhëzues
 · 2 faqe
Anglisht
udhëzuesLorus YM62
NRE7T62C
10-2006

CAL. 7T62, YM62 (RF3 SERIES)

SETTING THE DATE

Before setting the date, be sure to set the
main time.
It is necessary to adjust the date at the end
of February and 30-day months.
Date
1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the desired
date appears.
3. Push the crown back in to the normal
position.
Notes:
1. Do not set the date between 9:00 p.m. and
1:00 a.m. Otherwise, the date may not
change properly.
2. Do not press button “B” when the crown is
at the first click position, as this will move
the alarm hands.
B
After all the adjustments are completed,
push the crown back in to the normal
position in accordance with a time signal,
checking that the main time and alarm
hands indicate the same time.
* For the adjustment method, see the steps
above.
1. Press button “A” for 2 seconds.
* The stopwatch minute hand turns a full circle.
2. Press button “B” repeatedly to set the
stopwatch minute hand to the “0” position.
* The hand moves quickly if button “B” is kept
pressed.
3. Press button “A” for 2 seconds.
* The stopwatch 1/5-second hand turns a full
circle.
4. Press button “B” repeatedly to set the
stopwatch 1/5-second hand to the “0”
position.
* The hand moves quickly if button “B” is kept
pressed.
The alarm and stopwatch hands can be re-
adjusted in the following order by pressing
button “A” for 2 seconds.
Stopwatch
1/5-second
hand
Alarm
hands
Stopwatch
minute hand
If the stopwatch hands are not in the “0”
position, follow the procedure below to set
them to the “0” position.
3) Stopwatch hand position adjustment
Stopwatch
minute hand
Stopwatch
1/5-second hand
A
B
Set the alarm hands to the time the main
time hands indicate.
2) Alarm hand adjustment
Press button “B” repeatedly to set the alarm
hands to the time indicated by the main
time hands.
* The hands move quickly if button “B” is kept
pressed.
Minute hand
Hour hand
Alarm minute hand
Alarm hour hand
B

SETTING THE TIME AND ADJUSTING

THE STOPWATCH HAND POSITION

This watch is so designed that
1) main time setting,
2) alarm hand adjustment and
3) stopwatch hand position adjustment
are all made with the crown at the second
click position. Once the crown is pulled out
to the second click, be sure to make all the
above adjustments at the same time.
Minute hand
Hour hand
1. Pull out the crown to the second click when
the small second hand is at the 12 o’clock
position.
* If the stopwatch is measuring or stopped, it is
automatically reset to “0”.
* If the alarm has been set, the alarm hands will
turn to indicate the current time.
2. Turn the crown to set the hour and minute
hands.
* It is recommended that the hands be set to
the time a few minutes ahead of the current
time, taking into consideration the time
required to set the alarm hands and to adjust
the stopwatch hand position if necessary.
Notes:
1. When setting the hour hand, be sure to
check that AM/PM is correctly set. The
watch is so designed that the date
changes once in 24 hours.
2. When setting the minute hand, first
advance it 4 to 5 minutes ahead of the
desired time and then turn it back to the
exact minute.
Small second hand
1) Main time setting
a.Normal position : Free
b.First click :• Date setting
Alarm time setting
c.Second click :• Main time setting
Adjusting the alarm hands
to the current time
Adjusting the stopwatch
hand position
Crown
Hour hand
Minute hand
Crown
B
A

DISPLAY AND CROWN / BUTTONS

Alarm minute hand
Alarm hour hand
Date
a b c
Stopwatch
1/5-second hand
Stopwatch minute hand
Small
Second hand

CHARACTERISTICS

1. Time: Indicated by the hour, minute and
small second hands.
2. Date: Displayed in numerals.
3. Stopwatch: Measures up to 60 minutes in
1/5 second increments.
Split time measurement
4. Single-time alarm: Can be set to ring only
once at a designated time within the
coming 12 hours.

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Lorus YM62 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Ora dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 8.9. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Lorus YM62 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Lorus YM62 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Lorus YM62 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Lorus YM62 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Lorus YM62.

Të përgjithshme
Markë Lorus
Model YM62
Produkt Orë
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Lorus YM62 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate