Lorus VD57 udhëzues

Lorus VD57
8.7 · 1
PDF udhëzues
 · 2 faqe
Anglisht
udhëzuesLorus VD57

CAL. VD57 (RM3 SERIES)

CAL. V657(RJN SERIES)

8-2010

CHARACTERISTICS

1. Time: Indicated by the hour, minute and
second hands.
2. Date: Displayed in numerals.
3. Stopwatch: Measures up to 60 minutes in
1/10 second increments.
•Split time measurement

DISPLAY AND CROWN OPERATION

Stopwatch second hand
B
A
Crown
Date
Second
click
First
click
Normal
position
Stopwatch
1/10-second hand
Stopwatch
minute
hand
Hour hand
Second
hand
Crown :
Normal position :Free
First click :Setting the date
Second click :•Setting the time
• Adjusting the stopwatch hand
position

ADJUSTING THE STOPWATCH HAND

POSITION

Before setting the time, be sure to check if the
stopwatch hands are in the “0” position when
the stopwatch is reset.
If the stopwatch is in use, press the buttons
in the following order to reset it.
If the stopwatch is counting : A B
If the stopwatch is stopped : B
If the split time is displayed : B A B
If any of the stopwatch hands do not return
to the “0” position when the stopwatch is
reset, follow the procedure below to reset
the hands.
1. Pull out the crown all the way.
2. Press “A” repeatedly to reset the stopwatch
1/10-second hand to the “0” position.
Press “B” repeatedly to reset the stopwatch
second and minute hands to the “0” position.
* The hands move quickly if the respective
buttons are kept pressed.
3. Push the crown back into the normal position.

HOW TO SET THE TIME/CALENDAR

If the stopwatch is in use, be sure to reset it
before setting the time.
1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the previous
day’s date appears.
3. Pull out the crown to the second click when
the second hand is at the 12 o’clock position.
The second hand will stop on the spot.
4. Turn the crown clockwise until the desired
date appears, and set the hour and minute
hands to the desired time.
5. Push the crown back into the normal position
in accordance with a time signal.
Notes:
1. While the crown is at the second click, do
not press any button. Otherwise, the
stopwatch hands will move.
* To reset them to the “0” position, refer to
“ADJUSTING THE STOPWATCH HAND
POSITION”.
2. Do not set the date between 9:00 p.m. and
1:00 a.m. Otherwise, the date may not
change properly.
* If it is necessary to set the date during that
time period, first change the time to any time
outside it, set the date and then reset the
correct time.
3. When setting the hour hand, be sure to check
that AM/PM is correctly set. The watch is so
designed that the date changes once in 24
hours.
4. When setting the minute hand, first advance
it 4 to 5 minutes ahead of the desired time
and then turn it back to the exact minute.
The stopwatch can measure up to 60 minutes
in 1/10 second increments.
The measured time is indicated by the small
stopwatch hands that move independently
of the center hands.

HOW TO USE THE STOPWATCH

After the measurement exceeds 1 minute,
the stopwatch 1/10-second hand stays at the
“0” position.
When the measurement is stopped, it will
move to indicate the elapsed 1/10 seconds.
Stopwatch operation
Start Stop Reset
Second
click
Stopwatch
minute
hand
Stopwatch 1/10-second hand
Crown
Stopwatch second hand
Second hand
Minute hand
Crown
Second click
First click
Date
Hour hand
Stopwatch 1/10-second hand
Stopwatch second
hand
Stopwatch
minute
hand
Minute hand
A
B
A
B
Standard measurement
A
B
A

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Lorus VD57 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Ora dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 8.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Lorus VD57 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Lorus VD57 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Lorus VD57 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Lorus VD57 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Lorus VD57.

Të përgjithshme
Markë Lorus
Model VD57
Produkt Orë
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Lorus VD57 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate