Lorus NX02 udhëzues

Lorus NX02
6.3 · 2
PDF udhëzues
 · 4 faqe
Anglisht
udhëzuesLorus NX02

INSTRUCTION MANUAL

CAL. NX02 (RZ1 SERIES)

CAL. NX03 (RB5 SERIES)

NRENX03C
05-00
HOW TO SET THE TIME/CALENDAR
[Digital Time/Calendar Setting]
Before setting the analogue time, be sure
to set the digital time.
Day
BC
Date
D
Seconds
Minutes
Hour
A
PM mark
1. Press button “A” to show the TIME/CALENDAR
mode.
2. Press button “A” for 2 to 3 seconds to
show the time/calendar setting display.
A beep sounds for 1 second, and the second
digits start flashing.
3. Selection of the digits to be adjusted (flashing)
is made in the following order by pressing
button “C”.
Date Month
Year
Hour
Minutes
Seconds
12-/24-hour
indication
→→
4. Press button “D” to set the flashing digits.
One digit is advanced with each press of
button “D”. Digits except seconds and 12-
/24-hour indication move quickly by keeping
button “D” pressed.
5. After all the adjustments are completed,
press button “A” to return to the TIME/
CALENDAR mode. A beep sounds for 1
second.
Seconds setting
When the seconds digits are flashing, press
button “D” in accordance with a time signal.
The seconds are reset to “00” and start immediately.
When the seconds count any number from
“30” to “59” and button “D” is pressed, one
minute is added and the seconds are immediately
reset to “00”.
12-/24-hour indication setting
Changeover between 12- and 24-hour indications
is made alternately with each press of button
“D”.
Notes:
1. When setting the hour digits in the 12-
hour indication, check that AM/PM is properly
set. Only PM mark is displayed and
there is no indication for the AM setting.
In the 24-hour indication, 24H is displayed.
2. Once the year, month and date have been
set, the day of the week is set automatically.
A
A
A
STOPWATCH
mode
TIME/CALENDAR
mode
TIMER
mode
REGULAR ALARM
mode
A
By pressing button C in the TIME/CALEN-
DAR mode, the SINGLE-TIME ALARM mode is
shown.
TIME/CALENDAR
mode
SINGLE-TIME
ALARM mode
C
With each press of button D in the TIME/
CALENDAR mode, the display changes over in
the following order.
D
Time/calendar
display
Calendar
display
Blank display
D
D
CHARACTERISTICS
1. Time/calendar display:
Analogue display: Hour, minutes and seconds.
Digital display: Hour, minutes, seconds,
date and day of the week.
Fully automatic calendar: Calendar adjusts
automatically for odd and even months including
February of leap years from the year 1998 to
the end of 2048.
Time indication: Changeover between
12- and 24-hour indications is possible.
2.Stopwatch: Measures up to 23 hours, 59
minutes and 59 seconds in 1/100 second increments
for the first hour and in 1-second increments
thereafter.
3. Countdown timer: Up to 9 hours and 59
minutes can be set in minute increments.
4. Single-time alarm: The single-time alarm
can be set to ring only once at the designated
time. As it rings, it is automatically disengaged.
5. Regular alarm: The regular alarm can be
set to ring on a 24-hour basis.
Hourly time signal: Can be set to ring
every hour on the hour.
6. Demonstration function: Each mode is
displayed for 2 seconds in order.
7. Illuminating light: The light evenly illuminates
the display for easy viewing in the dark.
Hour hand Minute hand
Date
C
Day
B
PM
mark
A
Crown
Second
hand
Minutes
Hourly time
signal mark
Alarm
mark
Hour Seconds
D
*The design of the liquid crystal panel differs
depending on the model, though the functions
and method of operation are the same.
1-AL
PM
24
B
C
DA
PM
mark
Crown
Hour
hand
Day Date
Hourly time
signal mark
Minute
hand
Second
hand
Minutes
Hour Seconds
Alarm mark
The selection of the mode can be made in the
following order with each press of button A.
CROWN/BUTTONS AND DISPLAYS

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Lorus NX02 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Ora dhe është vlerësuar nga 2 njerëzit me një mesatare prej 6.3. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Lorus NX02 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Lorus NX02 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Lorus NX02 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Lorus NX02 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Lorus NX02.

Të përgjithshme
Markë Lorus
Model NX02
Produkt Orë
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Lorus NX02 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate