LG MH-6047G udhëzues

LG MH-6047G
9 · 1
PDF udhëzues
 · 28 faqe
Shqiptar
udhëzuesLG MH-6047G

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

ГРИЛЬДI МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ

МIКРОХВИЛЬОВА ПIЧ З ГРИЛЕМ

ИНСТ
РУ
КЦИЯ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛ
Я
ПАЙДАЛАНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰС

ҚАУЛЫҚ

IНСТРУКЦİЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ ПЕЧЬЮ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
ПЕШI
Ң
IЗДI ПАЙДАЛАНАРДАН Б
ҰРЫН ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫН
МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ӨТ
I
НЕМ
I
З.
ПЕРШ
НİЖ КО
РИСТУВАТИСЬ ВАШОЮ П
İЧЧЮ, БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ
ЦЕЙ ПОС
İБНИК КОРИСТУВАЧА

MH-6047C

MH-6048SS

MH-6048S

MH-6049F

MB-4049F

MH-6047G

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për LG MH-6047G këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Mikrovalë dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 9. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Shqiptar. A keni ndonjë pyetje në lidhje me LG MH-6047G apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me LG MH-6047G dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të LG MH-6047G t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

LG MH-6047G specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të LG MH-6047G.

Të përgjithshme
Markë LG
Model MH-6047G
Produkt Mikrovalë
Gjuha Shqiptar
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth LG MH-6047G më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate