KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer udhëzues

KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer
8.1 · 3
PDF udhëzues
 · 12 faqe
Anglisht
udhëzuesKitchenAid Heavy Duty K5 Mixer
C
A
U
T
I
O
N
:
U
n
p
l
u
g
b
e
f
o
r
e
i
n
s
e
r
t
i
n
g
o
f
r
e
m
o
v
i
n
g
p
a
r
t
s
K
i
t
c
h
e
n
A
i
d
S
t. J
o
s
e
p
h
, M
ic
h
ig
a
n
U
S
A
O
f
f S
tir
2
4
6
8
1
0
S
o
lid
S
ta
t
e
S
p
e
e
d
C
o
n
t
r
o
l
Solid State Speed Control
K
i
t
c
h
e
n
A
i
d
St. Joseph, Michigan USA
O
f
f
S
t
i
r
2
4
6
8
1
0
C
A
U
T
I
O
N
:
U
n
p
l
u
g
b
e
f
o
r
e
i
n
s
e
r
t
i
n
g
o
f
r
e
m
o
v
i
n
g
p
a
r
t
s
H
e
a
v
y
D
u
ty
®
GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE KEUKENROBOTTEN

MIXER INSTRUCTIONS

ROBOTS DE CUISINE : MODE DEMPLOI

KÜCHENMASCHINEN-ANWEISUNGEN

MIXER – ISTRUZIONI

INSTRUCCIONES DE BATIDORA

¨

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Makinat e Kuzhinës dhe është vlerësuar nga 3 njerëzit me një mesatare prej 8.1. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer.

Të përgjithshme
Markë KitchenAid
Model Heavy Duty K5 Mixer
Produkt Makinë Kuzhine
EAN 5413184202309
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth KitchenAid Heavy Duty K5 Mixer më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate