Gardena SmallCut 300 udhëzues

Gardena SmallCut 300
8.6 · 4
PDF udhëzues
 · 208 faqe
Shqiptar
udhëzuesGardena SmallCut 300
D
GB
FNL

SDKNFIN

I
E
P

PLHCZ

SKGR
RUS
SLO
HR
UA
RO
TR
BG
EST
LTLV
SRB
BIH
AL
D Betriebsanleitung
Akku-Turbotrimmer
GB Operating Instructions
Battery Turbotrimmer
F Mode d’emploi
Batterie Turbotrimmer
NL Instructies voor gebruik
Accu Turbotrimmer
S Bruksanvisning
Batteri Turbotrimmer
DK Brugsanvisning
Batteri Turbotrimmer
N Bruksanvisning
Batteri Turbotrimmer
FIN Käyttöohje
Akku Turbotrimmeri
I Istruzioni per l’uso
Batteria Turbotrimmer
E Manual de instrucciones
Batería Turbotrimmer
P Instruções de utilização
Bateria Turbotrimmer
PL Instrukcja obsіugi
Bateria Turbotrimmer
H Vevő tá jé koztató
Akkumulátor Turbotrimmer
CZ Ná vod k obsluze
Baterie Turbotrimmer
SK Návod na používanie
Batérie Turbotrimmer
GR Oδηγíες χρήσεως
μπαταρία
Turbotrimmer
RUS Инструкция по эксплуатации
Аккумулятор
Turbotrimmer
SLO Navodila za uporabo
Baterija Turbotrimmer
HR Uputstva za upotrebu
Baterija Turbotrimmer
SRB Uputstvo za rad
BIH
Baterijske Turbotrimmer
UA Інструкція з експлуатації
акумулятор
Turbotrimmer
RO Instrucţiuni de utilizare
Baterie Turbotrimmer
TR Kullanma Talimatı
Pil
Turbotrimmer
BG Инструкция за експлоатация
Батерия
Turbotrimmer
AL Manual përdorimi
Bateria
Turbotrimmer
EST Kasutusjuhend
Aku
Turbotrimmer
LT Eksploatavimo instrukcija
Baterijos
Turbotrimmer
LV Lietošanas instrukcija
Akumulatora
Turbotrimmer
Turbotrimmer
SmallCut 300 Accu
Art. 8844

GARDEN

A
Æ

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Gardena SmallCut 300 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Prerës të barit dhe është vlerësuar nga 4 njerëzit me një mesatare prej 8.6. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Shqiptar, Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Gardena SmallCut 300 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Gardena dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Samsung Galaxy A7 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Gardena SmallCut 300 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Gardena SmallCut 300.

Të përgjithshme
Markë Gardena
Model SmallCut 300
Produkt Prerës i barit
EAN 4078500884402, 4078500884501
Gjuha Shqiptar, Anglisht
Lloji i skedarit PDF
Power
Power 300 W
Power source Electric AC
Features
Cutting diameter (max) 230 mm
Cordless
Line length supplied 10 m
Line diameter 1.5 mm
Product colour Black,Blue
Weight & dimensions
Weight 1900 g
tregoni më shumë

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Gardena SmallCut 300 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate