Epson Stylus C40UX udhëzues

Epson Stylus C40UX
8.7 · 1
PDF udhëzues
 · 2 faqe
Anglisht
udhëzuesEpson Stylus C40UX
1
When you see the Windows icons on your monitor,
put the EPSON CD-ROM in your CD-ROM or DVD drive.
2
Double-click My Computer, double-click
EPSON, then double-click EPSON.
3
Read the license agreement and click Agree.
4
At the Main Menu, click Install Printer Driver.
The printer files install.
5
If you see this screen, make sure the printer is turned on
and connected. Wait a few moments until the screen
disappears. Click Retry if necessary.
6
At the last installation screen, click OK.
7
When you see the EPSON Registration screen,
register your printer as instructed.
8
Close any open windows on your screen.
You’re ready to start printing!
If you see this screen
1
Make sure your printer is still turned on, then turn on your Macintosh.
2
When you see your Macintosh icons, put the
EPSON CD-ROM in your CD-ROM or DVD drive.
3
Double-click the EPSON CD-ROM icon,
then double-click EPSON.
4
Read the license agreement and click Agree.
5
At the Main Menu, click Install Printer Driver.
6
At the installer screen, click Install.
7
Follow the on-screen instructions to complete
installation and restart your Macintosh.
8
After your Macintosh restarts, you see the EPSON Registration screen.
Register your printer as instructed.
9
Open the Chooser, click the C40 Series icon, click your USB port,
and turn on background printing.
10
Close the Chooser. You’re ready to start printing!
3
Insert both cartridges as shown and close the clamps.
4
Press the maintenance button and close the printer cover. The power light
flashes and you hear the printer charge its ink. Wait until ink charging is finished
(the power light stops flashing).
4
1
Open the cover and lift the ink cartridge clamps.
2
Unpack the ink cartridges that came with your
printer and remove the yellow tape.
3
3 Power On
4 Load Ink
2
2 Attach the Cable
3
Insert the paper support
into its three slots.

Start Here

1
EPSON Stylus
®
C40 Series

Start Here

You must install both cartridges
or the printer won’t work.
maintenance
button
Don’t turn off the printer or
interrupt ink charging while
the power light is flashing
or you’ll use up more ink
than necessary.
5
1
2
3
6
Windows 98, Me, and 2000
Your computer may have the EPSON printer software already installed.
Make sure the printer is still turned on, then turn on your computer.
Macintosh OS 8.5.1 to 9.xTurn this over to start printing . . .
power button
black color
Your software is already installed. Click OK.
You’re ready to start printing!
If you see a screen like this
Click Cancel. Then follow the steps below
to install the printer software:
1 Unpack
1
Remove the tape and packing material from the printer.
2
Peel off the tape beneath the cover
and remove the insert.
5 Load Paper
1
Load some paper behind the tab
on the right edge guide.
2
Press in the locking tab on the left edge
guide and slide it against the edge of the
paper stack.
3
Pull out the output tray.
6 Install Software
Don’t use an outlet controlled by
a wall switch or timer. Never use a
power strip switch to turn the
printer on or off; use only the
printer’s power button.
1
Plug the printer into a grounded electrical outlet.
2
Press the power button until the lights come on.
Don’t turn on the computer yet.
remove the insert
1
Shut down your computer before attaching the cable. In Windows
®
,
click Start and select your Shut Down or Turn Off option.
Leave the computer turned off until instructed
to turn it on in section 6.
2
Connect your USB cable to the
printer and a PC or Macintosh
®
.
Keep cartridges out of the
reach of children.
If you’re using Windows, check to see which version you have,
then follow the right set of instructions for your system.
1
When you see the Windows icons on your monitor,
put the EPSON CD-ROM in your CD-ROM or DVD drive.
2
If you see a screen asking What do you want
Windows to do?, click Cancel.
3
Click Start, click My Computer, double-click
EPSON, then double-click EPSON.
4
Read the license agreement and click Agree.
5
At the Main Menu, click Install Printer Driver.
The printer files install.
Windows XP
Your computer may have the EPSON
®
printer software already installed.
Make sure the printer is still turned on, then turn on your computer.
If you see this screen
Click Cancel. Then follow the steps below
to install the printer software:
If you see this message in the bottomright corner of your screen
You’re ready to start printing!
6
If you see this screen, make sure the printer is
connected and turned on. Wait a few moments until
the screen disappears. Click Retry if necessary.
7
When you see a message that setup is complete,
click OK.
8
When you see the EPSON Product Registration screen,
register your printer as instructed.
9
Close any open windows on your screen.
You’re ready to start printing!
Found New Hardware
Your new hardware is installed and ready to use.
Before you begin, make sure your computer is set up completely.
If you’re using OS X, see the Read This First booklet for instructions.

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Epson Stylus C40UX këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Printera dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 8.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Epson Stylus C40UX apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Epson Stylus C40UX dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Epson Stylus C40UX t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Epson Stylus C40UX specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Epson Stylus C40UX.

Të përgjithshme
Markë Epson
Model Stylus C40UX
Produkt Printer
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Epson Stylus C40UX më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate