Electrolux EFT7406/S udhëzues

Electrolux EFT7406/S
9.6 · 1
PDF udhëzues
 · 128 faqe
Shqiptar
udhëzuesElectrolux EFT7406/S

EFT 7406

EFT 6406

EFT 7426

EFT 6426

EN USER MANUAL
DE GEBRAUCHSANLEITUNG
FR MANUEL D’UTILISATION
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES MANUAL DE USO
PT LIVRO DE INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO
IT LIBRETTO DI USO
SV ANVÄNDNINGSHANDBOK
NO BRUKSVEILEDNING
FI KÄYTTÖOHJEET
DA BRUGSVEJLEDNING
RU РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ET KASUTUSJUHEND
LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
LT NAUDOTOJO VADOVAS
UK ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CS NÁVOD K POUŽITÍ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
RO MANUAL DE FOLOSIRE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
SL NAVODILO ZA UPORABO
EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
TR KULLANIM KITAPÇIĞI
BG РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
KK ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
MK УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК
SQ UDHËZUES PËR PËRDORIMIN
SR КОРИСНИЧКО УПУТСТВО
ﻡﺩﺥﺕﺱﻡﻝﺍ ﻝﻱﻝﺩ AR

Shikoni udhëzuesin për Electrolux EFT7406/S këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori kapuçet e shkarkimit dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 9.6. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Shqiptar, Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Electrolux EFT7406/S apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Electrolux dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Electrolux t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

E means that the product is best rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is base...
Të përgjithshme
Electrolux
EFT7406/S | 942 122 689
kapuç i shkarkimit
7332543205141
Shqiptar, Anglisht
Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)
Power
Energy efficiency classE
AC input voltage230 V
Annual energy consumption117.7 kWh
Motor power56 W
Performance
Maximum extraction power185 m³/h
Maximum recirculating power105 m³/h
Number of speeds3
Intensive speed
Noise level68 dB
Noise level (low speed)55 dB
Type of extractionDucted/Recirculating
Minimum distance from gas hob700 mm
Fluid dynamic efficiency classF
Lighting efficiency classG
Grease filtering efficiency classC
Lighting
Number of bulbs2 bulb(s)
Bulb typeHalogen
Bulb power14 W
Illuminance168 lx
Design
TypeWall-mounted
Cord length1.5 m
Built-in display
Product colourWhite
Filtering
Grease filter typeAluminium
Number of filters1 pc(s)
Weight & dimensions
Width699 mm
Depth483 mm
Height130 mm
Weight6400 g
tregoni më shumë

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Electrolux EFT7406/S më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate