Dymo CardScan Personal udhëzues

Dymo CardScan Personal
(1)
  • Numri i faqeve: 9
  • Lloji i skedarit: PDF

CardScan

*
Personal

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Erste schritte

Beknopte handleiding

Guida rapida

Guía rápida de inicio

Guia de início rápido

Calibration Card
Carte d’étalonnage
Kalibrierungskarte
Kalibratiekaart
Biglietto di calibratura
á Tajeta de calibración
Cartão de calibracao
W006493
Distributed by/Distribué par/Distribuido por:
DYMO, Atlanta, GA 30328 © 2010 Sanford, L.P. www.dymo.com
Imported into Canada by/Importé au Canada par Sanford Canada L.P., Oakville, ON L6J 3J3
En Mexico importado y distribuido por: Newell Rubbermaid de México S de R.L. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga 3000 P. Plaza 1, Col. Santa Fe, Del. Alvaro Obregón C.P. 01210, Mexico, D.F.
Distributed by: DYMO bvba, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas, Belgium
*DYMO, CardScan and LabelWriter are registered marks in the United States and other countries.
*DYMO, CardScan et LabelWriter sont des marques déposées aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.
*DYMO, CardScan und LabelWriter sind eingetragene Marken in den USA und anderen Ländern.
*DYMO, CardScan en LabelWriter zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen.
*DYMO, CardScan e LabelWriter sono marchi depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.
*DYMO, CardScan y LabelWriter son marcas registradas en los Estados Unidos y en otros países.
*DYMO, CardScan e LabelWriter são marcas registradas nos Estados Unidos e em outros países.
21
Dymo CardScan Personal

Keni nevojë për ndihmë?

Numri i pyetjeve: 0

A keni ndonjë pyetje në lidhje me Dymo CardScan Personal apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më shumë detaje të jepni për çështjen dhe pyetjen tuaj, aq më e lehtë do të jetë për pronarët Dymo CardScan Personal e tjerë për t'iu përgjigjur saktë pyetjes tuaj.

Shikoni udhëzuesin për Dymo CardScan Personal këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Skanerë dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 9.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Dymo CardScan Personal apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Dymo CardScan Personal specifikimet

Të përgjithshme
Markë Dymo
Model CardScan Personal
Produkt Skaner
EAN 3501170929131
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit PDF
Scanning
Maximum scan size 86 x 60 mm
Flatbed scan speed (b/w, A4) 5 sec/page
Input colour depth - bit
Film scanning
Colour scanning
Design
Scanner type Business Card scanner
Performance
Sensor type CCD
null
System requirements
Minimum storage drive space 120 MB
Minimum RAM 64 MB
Mac compatibility
Ports & interfaces
Standard interfaces USB 1.1
USB port
USB version 1.1
tregoni më shumë

Pyetje të Shpeshta

Më poshtë, do të gjeni pyetjet më të shpeshta në lidhje me Dymo CardScan Personal.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu