Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 udhëzues

Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3
5.9 · 1
PDF udhëzues
 · 23 faqe
Anglisht
udhëzuesBraun Satin Hair 7 ST 750 / ES3
Satin Hair 7
Colour

Satin·Hair 7

ST 760

ST 750

ES 3
Type 3553
www.braun.com
Braun Infolines
DE / AT 00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
CH 08 44 - 88 40 10
UK 0800 783 7010
IE 1 800 509 448
FR 0 800 944 802
BE 0 800 14 592
ES 901 11 61 84
PT 808 20 00 33
IT (02) 6 67 86 23
NL 0 800-445 53 88
DK 70 15 00 13
NO 22 63 00 93
SE 020 - 21 33 21
FI 020 377 877
PL 801 127 286
801 1 BRAUN
CZ 221 804 335
SK 02/5710 1135
HR 091 66 01 777
SI 080 2822
HU (06-1) 451-1256
RO 021 33619.15
TR 0 800 261 63 65
RU 8 800 200 20 20
UA 0 800 505 000
HK 852-25249377
(Audio Supplies Company Ltd.)
Internet:
www.braun.com
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Deutsch 2

English 3

Français 4

Español 5

Português 6

Italiano 7

Nederlands 7

Dansk 8

Norsk 9

Svenska 10

Suomi 11

Polski 11

âesk˘ 13

Slovensk˘ 13

Hrvatski 14

Slovenski 15

Magyar 16

Românå 17

Türkçe 18

∂ÏÏËÓÈο 18

Å˙΄‡ÒÍË 19

PÛÒÒÍËÈ 20

ìÍ‡ªÌҸ͇ 21

23
96197436/I-13
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/HR/SL/HU/RO/TR/
GR/BG/RU/UA/Arab
96197436_ES3_ST760-750.indd 2596197436_ES3_ST760-750.indd 25 21.01.13 13:5121.01.13 13:51

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Stilistë dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 5.9. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3.

Të përgjithshme
Markë Braun
Model Satin Hair 7 ST 750 / ES3
Produkt Stajler
EAN 4210201637165
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Braun Satin Hair 7 ST 750 / ES3 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate