Bosch Rotak 40 udhëzues

Bosch Rotak 40
6.2 · 2
PDF udhëzues
 · 158 faqe
Anglisht
udhëzuesBosch Rotak 40
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 884 (2014.01) O / 159 EURO

Rotak

33 | 34 | 34 M | 1300-34 R | 36 | 37 | 37 M | 1400-37 R

39 | 40 | 40 M | 1700-40 R | 42 | 43 | 43 M | 1800-43 R

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-34239-003.fm Page 1 Wednesday, January 22, 2014 2:52 PM

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Bosch Rotak 40 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Kositës bari dhe është vlerësuar nga 2 njerëzit me një mesatare prej 6.2. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Bosch Rotak 40 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Bosch Rotak 40 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Bosch Rotak 40 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Bosch Rotak 40 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Bosch Rotak 40.

Të përgjithshme
Markë Bosch
Model Rotak 40 | 0 600 881 C00
Produkt Kositëse bari
EAN 3165140293365, 3165140353786, 3165140393669, 3165140605151, 3165140661768
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)
Power
Power 1700 W
Power source -
Weight & dimensions
Weight 12400 g
Features
Type Push lawn mower
Recommended lawn area - m²
Cutting width 400 mm
Cutting system Rotary blades
Grass collecting volume 50 L
Torque (max) 22 N⋅m
Cutting clearance adjustment 10
Minimum cutting height 20 mm
Maximum cutting height 70 mm
Adjustable handle
Number of wheels 4 wheel(s)
tregoni më shumë

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Bosch Rotak 40 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate