Bosch PMF 180 E Multi udhëzues

Bosch PMF 180 E Multi
8.1 · 6
PDF udhëzues
 · 81 faqe
Anglisht
udhëzuesBosch PMF 180 E Multi
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 004 835 (2011.04) T / 82 WEU

WEU WEU

PMF 180 E Multi

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
OBJ_BUCH-345-007.book Page 1 Wednesday, April 20, 2011 8:14 AM

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Bosch PMF 180 E Multi këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Mjete multi dhe është vlerësuar nga 6 njerëzit me një mesatare prej 8.1. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Bosch PMF 180 E Multi apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Bosch PMF 180 E Multi dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Bosch PMF 180 E Multi t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Bosch PMF 180 E Multi specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Bosch PMF 180 E Multi.

Të përgjithshme
Markë Bosch
Model PMF 180 E Multi | 0 603 100 001
Produkt Mjete multi
EAN 3165140337250, 3610170783800
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)
Weight & dimensions
Weight 1200 g
Weight 1200 g
Performance
Idle speed (max) 21000 RPM
Features
Soft grip
Soft grip
Power
Output power 74 W
Input power 180 W
Power source AC
Input power 180 W
Power source AC
tregoni më shumë

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Bosch PMF 180 E Multi më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate