Bosch AKE 40-19 S udhëzues

Bosch AKE 40-19 S
7.7 · 1
PDF udhëzues
 · 216 faqe
Anglisht
udhëzuesBosch AKE 40-19 S
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
F 016 L70 667 (2010.04) O / 217 WEU
AKE

30-19 S | 35-19 S | 40-19 S

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
OBJ_DOKU-21946-001.fm Page 1 Monday, May 3, 2010 2:01 PM

Shikoni udhëzuesin për Bosch AKE 40-19 S këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Sharrat dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 7.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Bosch AKE 40-19 S apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Bosch dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Bosch t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Të përgjithshme
Bosch
AKE 40-19 S | 0 600 836 F03
Sharrë
3165140467308, 3165140467322
Anglisht
Udhëzues përdoruesi (PDF)
Weight & dimensions
Weight4500 g
Weight4500 g
Power
Input power1900 W
Power sourceAC
Performance
Blade diameter400 mm
Blade bore1.1 mm
tregoni më shumë

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Bosch AKE 40-19 S më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate