Bosch AHS 45-16 udhëzues

Bosch AHS 45-16
8.6 · 4
PDF udhëzues
 · 173 faqe
Anglisht
udhëzuesBosch AHS 45-16
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-garden.com
F 016 L81 732 (2017.05) O / 174
AHS

45-16 | 50-16 | 55-16 | 60-16

450-16 | 480-16 | 500-16 | 550-16

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ςТЎϩХʉ ЌТϾϦφЍʉ ʌμВТЎϺυ
ΖЎϩʉ ˒μВЖЙʉʓ ИͳϞφЁʑ
OBJ_DOKU-23275-007.fm Page 1 Monday, May 29, 2017 10:18 AM

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Bosch AHS 45-16 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Prerës të gardhit dhe është vlerësuar nga 4 njerëzit me një mesatare prej 8.6. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Bosch AHS 45-16 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Bosch AHS 45-16 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Bosch AHS 45-16 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Bosch AHS 45-16 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Bosch AHS 45-16.

Të përgjithshme
Markë Bosch
Model AHS 45-16 | 0 600 847 A00
Produkt Prerës i gardhit
EAN 3165140582612, 3165140582629, 3165140582667
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)
Weight & dimensions
Weight 2600 g
Technical details
Blade size 450 mm
No-load stroke rate 3400 spm
Product colour Green,Red
Power
Engine power 420 W
AC input voltage 220-240 V
AC input frequency 50 - 60 Hz
Power source AC
tregoni më shumë

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Bosch AHS 45-16 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate