BBB BCP-01 udhëzues

BBB BCP-01
6.7 · 1
PDF udhëzues
 · 3 faqe
Anglisht
udhëzuesBBB BCP-01
7
8
3
9
4
S

BCP-01/02/03 Wired

5
7
6
2
1
1
2
3
8
33
2
1
2
3
2
1
2
1
3
2
8
2
9
9
3
9
2
1
2
1
9
9
3
2
1
2
8
3
2
1
3
2
2
3
2
2
1
2
2
9
8
2
8
2
8.
9.
8.
9.
Slide On
Slide Off
8
8
8

A.1/2

B.1/2

A.1

A.2

B.1

B.2

3
3
BA
GAP < 5 mm
Magnent center aligns to the
SENSING POINT
C.
5
2. 1.
1.
2.
C1.
ok!
8
9
5
4
9
6
7
$
Fo
r
F
l
a
t
S
pok
e
Fo
r
R
oun
d
S
pok
e
GAP < 5 mm
Magnent center aligns to the
SENSING POINT
C.
EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
HU
PL
CZ
JP
NO
SK
DK
FI
SE
RU
For flat spoke
r flachspeichen
Pour rayon plat.
Voor platte spaak
Para radios planos
Para raio plano
Per raggio piatto
Lapos kOOĘK|z
DRSáaskich szprych
Pro ploch! paprsek kola

Ⱦɥɹɩɥɨɫɤɨɣɫɩɢɰɵ
Pre ploch!þ
For flat eike
Til flade eger
Litteisiin pinnoihin
)|r flat eker
For round spoke
r runde speichen
Pour rayon classique.
Voor ronde spaak
Para radios redondos
Para raio redondo
Per raggio tondo
Kerek kOOĘK|z
Do oNUąych szprych
Pro kulat! paprsek kola

Ⱦɥɹɤɪɭɝɥɨɣɫɩɢɰɵ
Pre okrúhlyþ
For rund eike
Til runde eger
Py|reisiin pinnoihin
)|r rund eker
C.
Align the center of the MAGNETh to either of the sensing point .Richten Sie die Mitte des Magnetenà h zu einem der Sensorbereich aus.Alignez le centre de l’AIMANTh avec une des Point de capture .Breng het midden van de MAGNEEThop een lijn met de sensorpunt .Alinee el centro del imánh con cualquiera de las Punto sensor .ÍMAN h fica alinhado com o centro do ponto de detecção .Allineare il centro del magneteh a uno del due punti di rilevazione del sensore.A MÁGNES hN|]pSSRQWD]pU]pNHOĘSRQWKR]LJD]RGLNĝURGHN0$*1(68hMHVWZMHGQHMOLQLL]SXQNWHPUHMHVWUXMąF\P6WĜHG0$*1(78hMHY]iNU\WXVHVQtPDFtPERGHP
グネhの中心をンサー に合せま
ɐɟɧɬɪɆȺȽɇɂɌȺhɜɵɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɬɨɱɤɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹ6WUHG0$*1(78hVD]DURYQiVERGRPVQtPDQLDMAGNET h-senteret retter seg inn mot avsøkingspunktet .MAGNET h-centeret bringes på linie med detekteringspunktet .MAGNEETIN h keskusta kohdistetaan tuntopisteen kanssa.MAGNETENS h centrum är inriktad mot kännarpunkten .
EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
HU
PL
CZ
JP
NO
SK
DK
FI
SE
RU

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për BBB BCP-01 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Kompjuterët e biçikletave dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 6.7. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me BBB BCP-01 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me BBB BCP-01 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të BBB BCP-01 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

BBB BCP-01 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të BBB BCP-01.

Të përgjithshme
Markë BBB
Model BCP-01
Produkt Kompjuter biçikletash
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth BBB BCP-01 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate